Resmi Kurumlar

  • Türkiye Cumhurbaşkanlığı & CİMER

    Türkiye cumhurbaşkanı, Türkiye devletinin başıdır. Bu vasıfla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının birliğini temsil eden cumhurbaşkanı; Anayasa'nın uygulanmasını ve devlet kurumlarının uyum içinde çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanlığı, Anayasa'nın 101
    http://www.tccb.gov.tr - 04.01.2019


dmoz, trdmoz, site ekle, site grafi, rehber, site ara, dizin, dizin ekle